सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
Jan. 8, 2079, midnight हेल्लो मुख्यमन्त्री कक्ष सञ्चालन सम्बन्धि सुचना
असोज २, २०८० खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, गुल्मीमा सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचनाका सम्बन्धमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबारे प्रष्ट पारिएको सूचना
असोज २, २०८० खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, गुल्मीमा सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना
बैशाख २७, २०८० नतिजा प्रकाशन गरिएको।
बैशाख १५, २०८० करार सेवामा कर्मचारी पदपूर्ती सम्बन्धी
भदौ २०, २०७९ मिति 2079।05।20 को सरुवा तथा कामकाज निर्णय
भदौ ८, २०७९ सरुवा/कामकाज निवेदन सम्बन्धमा।
भदौ ४, २०७९ मौजुदा सूचिमा दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना
भदौ २, २०७९ करारमा जनशक्ति पदपूर्ति सम्बन्धमा।
फागुन ६, २०७८ जिल्ला वाश संयोजक र गणकहरुको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना
फागुन ४, २०७८ बन्दका कारण मिति २०७८।११।४ गते परीक्षामा सामेल हुन नसकेका उम्मेद्वारहरुलाई मिति २०७८।११।६ गते दिनको १ बजे शुक्रबार अन्तरवार्ता सामेल हुनुहुन ।
माघ २८, २०७८ जिल्ला वास संयोजक तथा गणक पदको संक्षिप्त सूचि प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता मिति तोकिएको