खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, गुल्मीमा सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

मा. डिल्ली बहादुर चौधरी

मा. मुख्यमन्त्री तथा खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री

गुणनिधि पोख्रेल

सि.डि.ई. (प्रवक्ता)
पदाधिकारी / कर्मचारी
सुचना अधिकारी
कार्यक्रम
समाचार