नीति तथा नियमहरु
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
मंसिर २५, २०७९ पर्यटन नियमावली, २०७९
भदौ १७, २०७९ झुपडिमुक्त आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्याविधि, २०७९
माघ २६, २०७८ वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यविधि -२०७८
साउन २५, २०७८ निजामती सेवा नियमावली
साउन २५, २०७८ निजामती सेवा ऐन
साउन २५, २०७८ नेपालको संविधान, २०७२